Terminarz wydarzeń

Data Temat
[opis]
Rejestracja
2024-06-17
11:00-12:00
Obowiązek informacyjny RODO

Zapraszamy na bezpłatne* webinarium organizowane przez Stowarzyszenie Twoje Dane poświęcone obowiązkom informacyjnym, o których mowa w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W związku z objęciem zagadnienia planem kontroli sektorowych organu nadzorczego ewidentnym jest, że wiele podmiotów sektora prywatnego niewłaściwie realizuje obowiązek informacyjny. Zapraszamy zatem na godzinne szkolenie, które przedstawi najważniejsze zasady realizacji obowiązku informacyjnego w świetle przepisów RODO oraz przepisów szczegółowych, które doprecyzowują ten obowiązek.

Agenda szkolenia:

 1. Zasady realizacji obowiązku informacyjnego.
 2. Podmioty wobec których realizowany jest obowiązek informacyjny.
 3. Treść i forma klauzuli informacyjnej.
 4. Realizacji obowiązku informacyjnego jako procedura systemu ochrony danych.
 5. Przykłady kontekstów przetwarzania, które wymagają realizacji obowiązku informacyjnego.
 6. Praktyczne narzędzie do zarządzania klauzulami.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

* - bezpłatny udział dotyczy pięciu pierwszych zarejestrowanych uczestników, którzy potwierdzili swój udział, a także dla darczyńców Opactwa Tynieckiego oraz osób, które przekazały datek na rzecz Wspólnoty Oblatów Tynieckich. Szczegóły w Regulaminie (https://www.idpo.pl/webinaria/regulamin.htm)


organizator: Stowarzyszenie Twoje Dane

rejestracja niedostępna
2024-06-19
11:00-11:30
ZFŚS zgodny z RODO

Zapraszamy na webinarium poświęcone kontekstowi przetwarzania danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwłaszcza w zakresie art. 8 ustawy o ZFŚS.

Agenda szkolenia:

 1. Administrator danych w ZFŚS.
 2. Podstawa przetwarzania danych.
 3. Nowelizacja z dnia 4 maja 2019 r.
 4. JRWA a ZFŚS.
 5. Kontrola skarbowa vs RODO.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

* - bezpłatny udział dotyczy pięciu pierwszych zarejestrowanych uczestników, którzy potwierdzili swój udział, a także dla darczyńców Opactwa Tynieckiego oraz osób, które przekazały datek na rzecz Wspólnoty Oblatów Tynieckich. Szczegóły w Regulaminie (https://www.idpo.pl/webinaria/regulamin.htm)


organizator: Stowarzyszenie Twoje Dane

 
rejestracja możliwa do
2024-06-17

2024-06-26
12:00-13:00
Ustawa o ochronie sygnalistów

W związku z pojawieniem się kolejnego projektu ustawy o ochronie sygnalistów, tym razem zawierającego znaczne i ciekawe zmiany, zapraszamy na dwugodzinne webinarium, które będzie poświęcone omówieniu projektu ustawy o ochronie sygnalistów wraz z przedstawieniem rozwiązań organizacyjnych i systemowych dla podmiotów prawnych i organów publicznych.

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • Definicje ustawy o ochronie sygnalistów.
 • Zakres przedmiotowy zgłaszania naruszeń.
 • Zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.
 • Zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu.
 • Zasady publicznego ujawnienia informacji o naruszeniach prawa.
 • Zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem naruszeń.
 • Działania następcze.
 • Rozwiązania IT w realizacji ustawy o ochronie sygnalistów.

Szkolenie bezpłatne dla wszystkich użytkowników systemu iDPO.

Szczegóły na stronie wydarzenia.


organizator: abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji

 
rejestracja możliwa do
2024-06-24

2024-06-26
11:00-11:30
RODO w ramach SZBI

Jednym z wielu obowiązków, które spoczywają na kierowniku jednostki jest opracowanie i wdrożenie poza systemem ochrony danych osobowych również systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Niestety  często różne podmioty próbują sprzedać rozwiązania, które rzekomo łączą wszystkie przepisy prawa w jedno, od RODO poprzez KRI a skończywszy na ochronie przeciwpożarowej. Takie rozwiązania nie są zgodne z przepisami i powodują, że jedyne co jednostka ma, to niepotrzebne nikomu i do niczego dokumenty. Zapraszamy na spotkanie podczas którego omówimy podstawowe różnice między SZBI opartym na KRI i grupie norm ISO oraz systemie ochrony danych osobowych opartym o RODO i przepisy szczegółowe. W związku ze zbliżającą się rewolucją w cyberbezpieczeństwie ważne jest właściwe zidentyfikowanie potrzeb kierowanej przez siebie jednostki, w tym właściwe i skuteczne systemy bezpieczeństwa informacji.

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • Bezpieczeństwo informacji (SZBI)
 • Cyberbezpieczeństwo (IT)
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Punkty wspólne
 • Osoby odpowiedzialne
 • Rozwiązania systemowe

Szkolenie bezpłatne dla wszystkich użytkowników systemu iDPO, wymagana rejestracja (zapis webinarium zostanie udostępniony na platformie szkoleniowej systemu iDPO).

Szczegóły na stronie wydarzenia.


organizator: abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji

 
rejestracja możliwa do
2024-06-24

2024-07-03
10:00-13:00
Standardy Ochrony Małoletnich

Zapraszamy na webinarium organizowane przez abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji nt.:

“Standardy Ochrony Małoletnich” – SOM

Standardy muszą zostać wprowadzone zarówno w szkołach jak i przedszkolach i innych podmiotach w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian przepisów, tj. od dnia 15 sierpnia 2024 roku. Można powiedzieć, że czasu jest jeszcze dosyć, ale nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla podmiotów, które zobowiązane są do wdrożenia standardów na podstawie tzw. ustawy Kamilka.


Zagadnienia objęte szkoleniem:

 • Ustanowienie i wprowadzenie w życie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 • Monitorowanie, edukowanie i angażowanie swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 • Procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.
 • Monitorowanie i okresowe weryfikowanie zgodności prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

Szczegóły na stronie wydarzenia.

Cena szkolenia 250 zł (zwolnienie z VAT lub + 23%)


organizator: abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji

 
rejestracja możliwa do
2024-07-01