6606 - osób upoważnionych do przetwarzania;
2342 - zbiorów danych osobowych (procesów);
23766 - nadanych upoważnień;
14910 - szkoleń (w trybie elearningowym);

aktualizacja: 22.10.2019 r.