6349 - osób upoważnionych do przetwarzania;
2094 - zbiorów danych osobowych (procesów);
22193 - nadanych upoważnień;
14450 - szkoleń (w trybie elearningowym);

aktualizacja: 18.08.2019 r.