Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-73-954, REGON 510827093, tel. 89 642-98-83, email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Magdalena Dzikowska
Z-ca IOD
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl


W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane
1) przez administratora wskazanego w odpowiedzi na pierwsze pytanie w celu:
• udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników;
• udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora poprzez komunikator Messenger.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest działanie na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz zgoda, która została przez Państwa wyrażona podczas akceptowania polityki cookie.
2) przez administratora, którym jest właściciel serwisu Facebook w celu:
• administrowania i zarządzania kontami użytkowników.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z kontem oraz komunikatora Messenger, jest współadministratorem danych osób korzystających z konta lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookie osób odwiedzających konto.
Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdziecie Państwo na stronach:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/business/gdpr

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających konto), które mogą być udostępniane administratorowi, jako prowadzącemu konto.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną przez portal Facebook.

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Przetwarzanie danych w kontekście celów przedstawionych powyżej stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, zwłaszcza w związku z możliwością przesyłania wiadomości, ofert i informacji.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z konta lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na koncie mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł stosowne umowy, np. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie. Administrator danych wskazany na wstępie niniejszej klauzuli nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Natomiast Facebook może takie dane przekazywać, co należy zweryfikować na podstawie udostępnionych przez FB informacji (https://www.facebook.com/business/gdpr).

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem konta lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” konta, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Administrator może zrealizować Państwa uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Państwa wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).
Niezależnie od kontaktu z administratorem lub inspektorem ochrony danych w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można złożyć skargę?
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Podanie danych w ramach korzystania z konta jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Nie, dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie są również profilowane. Mogą być natomiast profilowane przez Facebook, co należy sprawdzić w informacjach udostępnianych przez FB (https://www.facebook.com/business/gdpr).

 
ID: 5 Data: 2022-10-22