Administrator danych (ADO):
 
abi.olsztyn.pl - Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska 10-699 Olsztyn, ul. Dr. St. Dorantta 22/14, NIP 739-288-99-33
Inspektor Ochrony Danych (DPO):
 
Tomasz Trzciałkowski
+ 48 511-793-443
kontakt@idpo.pl

 
Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko
Adres email
Potwierdź adres email
Numer telefon
Temat zgłoszenia
Treść zgłoszenia 
 
Copyright (c) 2016-2018 abi.olsztyn.pl
 
 
wersja 1.1