Administrator danych (ADO):
 
Gimnazjum nr 5 w Olsztynie, REGON 510882873, ul. Marii Konopnickiej 11, 11-041 Olsztyn
Inspektor Ochrony Danych (DPO):
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI):
 
Tomasz Trzciałkowski
+ 48 511-793-443
kontakt@idpo.pl

 
Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko
Adres email
Potwierdź adres email
Numer telefon
Temat zgłoszenia
Treść zgłoszenia

Copyright (c) 2016-2017 abi.olsztyn.pl
 
 
wersja 1.0