RABI - Rejestr ABI - abi.olsztyn.pl
Stosownie do zapisu art. 38 ust. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
 
"Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia."
 
Ponadto, jednym z zadań Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), wymienionych w art. 39 ust. 1 cytowanego powyżej Rozporządzenia jest:
 
"[...] pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach."
 
Bezpłatny serwis iDPO.pl realizuje powyższe zadania.
| Regulamin | Kontakt | Oferta | 
 
Copyright (c) 2016-2018 abi.olsztyn.pl
 
 
wersja 1.1