Administrator danych (ADO):
 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ul. Zamkowa 2 10-074 Olsztyn
Inspektor Ochrony Danych (DPO):
 
Tomasz Trzciałkowski
+48511793443
kontakt@idpo.pl

 
Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko
Adres email
Potwierdź adres email
Numer telefon
Temat zgłoszenia
Treść zgłoszenia 
 
Copyright (c) 2016-2018 abi.olsztyn.pl
 
 
wersja 1.1